خدمات مشاوره مدیریت ایمنی حمل و نقل

ایمنی حمل و نقل

ایمنی حمل و نقل پیچیدگی‌های خاصی دارد که 3 موضوع “مدیریت”، “ایمنی” و “حمل و نقل” و نهایتا ترکیب آن ها با یکدیگر برمی گردد

پیچیدگی آن زمانی حادتر می شود که 4 عامل دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد:

  • فرابخشی بودن ایمنی حمل و نقل و ارتباط آن با حدود 20 سازمان مختلف
  • نیاز به بودجه های زیاد علی رغم مشکلات مالی مقطع کنونی کشور
  • نقش عامل انسانی و پیچیدگی حل آن
  • ترس مدیران سازمان‌ها از ورود به این حوزه به علت احتمال بالای شکست آن‌ها

آیا می توان با وجود این پیچیدگی های عجیب به این حوزه ورود پیدا کرده و اقدام موثری انجام داد؟ پاسخ ما قطعا مثبت است و این موضوع را به عنوان یک مسیله پیچیده (Complicated Problem) تعریف کرده و ما راهکارهای آن را در حمل و نقل جاده ای و ریلی برون شهری و درون شهری یافته ایم

پروژه های پژوهشی گسترده‌ای را انجام داده و همه ابعاد آن و تجارب جهانی را شناسایی کرده ایم. ما نقشه راه ایمنی راه‌های کشور را تهیه کرده‌ایم که متدولوژی راهکارهای سهل الوصول را مشخص می‌کند

ما در شهردانش مشاوره مدیریت در ایمنی حمل و نقل زمینی می دهیم و نقشه راه اجرای آن را تهیه کرده و نظارت عالیه می کنیم

به جرات ما قوی ترین تیم کشور را در این مورد داریم